www.um.pabianice.pl
Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 60 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Spółdzielnia Pracy Krosno

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Po drugiej wojnie światowej grupka ocalałych z Holocaustu Żydów utworzyła Spółdzielnię Pracy Tkackiej „Krosno” w Pabianicach przy ulicy Majdany. O działalności gospodarczej i społecznej ocalałych informował zdawkowo Głos Pabianic.

Członkowie Spółdzielni Pracy „Krosno” podejmują zobowiązania 1-Majowe

W ślad za załogami wielkich fabryk pabianickich i za zobowiązaniami Spółdzielni Pracy „ Karniszewianka”, „Odbudowa” i „Tkaniny”, podjęła także Czyn 1-Majowy załoga Spółdzielni Pracy „Krosno”.

Zebrana na masówce załoga spółdzielni wysłuchała krótkiego przemówienia tow. Kupczaka Józefa, który podkreślił zadania spółdzielczości w wykonaniu przedterminowym Planu 6-letniego. Po przemówieniu tow. Kupczaka załoga jednogłośnie  przyjęła tekst rezolucji, w której podjęto szereg ważnych zobowiązań.

Między innymi Spółdzielnia Tkacka „Krosno” zobowiązała się  wykonać swój półroczny plan produkcyjny do dnia 1 Maja 1950 r. Roczny plan produkcji załoga „Krosna” zobowiązała się wykonać przedterminowo – już w dniu 10 listopada br.

Ponadto postanowiono powiększyć do 90 procent stan członków rzeczywistych spółdzielni i podnieść fundusz udziałowy spółdzielni.

Załoga „Krosna” postanowiła również uaktywnić działalność sekcji kulturalno-oświatowej i zorganizować koła samokształcenia.

Załoga „Krosna” zaapelowała w uchwalonej rezolucji do wszystkich robotników spółdzielczych, aby wzmożoną pracą i obowiązkowością przyśpieszyć  realizację budownictwa socjalistycznego w naszym kraju. (Głos Pabianic, 13 kwietnia 1950 r.)

Rozwój Spółdzielni Tkackiej „Krosno”

Przy ulicy Majdany mieści się od roku 1946 Spółdzielnia Pracy „Krosno”.  W chwili założenia spółdzielnia liczyła zaledwie 11 członków i zajmowała pomieszczenie tylko na jednym piętrze. Dziś członkom spółdzielni za ciasno jest w czteropiętrowym budynku i Zarząd „Krosna” myśli poważnie nad wydzierżawieniem jakiejś wykończalni. Jak widzimy rozwój spółdzielni następował bardzo szybko. Dziś spółdzielnia liczy już 85 pracowników, z których wszyscy są członkami spółdzielni lub kandydatami na członków. Pracownicy ci zatrudnieni są w dwóch oddziałach produkcyjnych, a mianowicie w tkalni i na oddziale przygotowawczym.

Dotychczas do Spółdzielni należeli  tkacze mechaniczni i ręczni. Tkacze ręczni otrzymywali materiał do domu w celu dalszej przeróbki.  Od 1 lutego br. Spółdzielnia postanowiła zlikwidować system chałupniczy.

W chwili obecnej tkacze chałupnicy wyrabiają ostatnią osnowę, a po oddaniu jej zgłoszą się do nauki na krosnach mechanicznych. W czasie nauki pobierać będą oni całkowite wynagrodzenie według umowy zbiorowej.

Godnym podkreślenia jest fakt, że Spółdzielnia „Krosno” jest pierwszą spółdzielnią tkacką w Pabianicach, która całkowicie przechodzi na pracę skomasowaną, dającą lepsze rezultaty od pracy chałupniczej.

Dwa razy w tygodniu spółdzielnia organizuje narady wytwórcze, na których pracownicy radzą nad drogami dalszego podniesienia produkcji oraz dyskutują w jaki sposób można usprawnić swą pracę i co należy jeszcze zrobić, aby praca była lżejsza i wydajniejsza.

Należy tu wspomnieć o pomyśle nowatorskim towarzysza Jakuba Lipszyca. Tow. Lipszyc snuje przez dwie płochy, co przy pewnych gatunkach przędzy ułatwia pracę tkacza, który z kolei może tym samym zwiększyć swą produkcję. Sposób ten przyczynia się także do poważnego  zmniejszenia ilości odpadków.

Świetlica przy Spółdzielni Pracy „Krosno” może się poszczycić znacznymi osiągnięciami mimo stosunkowo niedawnej działalności. W ostatnim okresie zakupiono dla świetlicy radioodbiornik i skompletowano 300-tomową biblioteczkę. Oprócz tego kierownictwo świetlicy urządza często wycieczki członków spółdzielni do teatrów łódzkich oraz zakupuje zbiorowe bilety na seanse filmowe pabianickich kin. (Głos Pabianic, 16 lutego 1950 r.)

Akademia ku czci bojowników ghetta

Zorganizowany przez Spółdzielnię Pracy „Krosno” Komitet Obchodu Rocznicy Powstania w Ghetcie Warszawskim organizuje w sobotę, dnia 22 kwietnia, o godzinie 19 w sali świetlicy TPD przy ul. Pułaskiego uroczystą akademię na którą składają się : referat, przemówienia okolicznościowe oraz część artystyczna.

Z przyczyn niezależnych od organizatorów akademia nie odbędzie się przy ul. Warszawskiej 24 –jak podano w zaproszeniach – lecz w sali TPD. (Głos Pabianic,  22 kwietnia 1950 r.)

Pamięci bohaterów Getta

Obchód siódmej rocznicy powstania w Getcie  warszawskim zorganizowany przez komitet przy Spółdzielni „Krosno” rozpoczął się o godzinie 17 zbiórką przed cmentarzem, na którą przybyli przedstawiciele Partii, Związków Zawodowych, ZBOWiD, Ligi Kobiet przy Pabianickich Zakładach Chemicznych, oraz liczni robotnicy i cała załoga Spółdzielni „Krosno”.

Delegacje złożyły wieńce na grobach żołnierzy, a okolicznościowe przemówienia wygłosili tow. Kempa i przedstawiciel Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej tow. Rutkowski, po czym uczestnicy udali się do świetlicy Szkoły TPD, gdzie rozpoczęła się uroczysta akademia.

Po odegraniu hymny partyzanckiego akademię otworzył sekretarz  podstawowej organizacji partyjnej tow. Grynszpan, powołując do prezydium przedstawicieli Partii, władz i członków komitetu.  Obecny na akademii tow. Kaufman, delegat Żydowskiego Instytutu Historycznego wygłosił interesujący referat o powstaniu w Getcie.

Opierając się na ścisłych materiałach historycznych tow. Kaufman nakreślił sylwetki działaczy i dowódców  powstania, opowiedział o przebiegu walki i podkreślił doniosłą rolę jaką w tym zbrojnym czynie odegrała PPR.

Odegraniem Hymnu Polskiego i Międzynarodówki zakończono część oficjalną. W drugiej części wystąpił Zespół Żywego Słowa „Czytelnika” z doskonałym montażem literackim. Zarówno wybór i opracowanie tekstów, jak i wykonanie stało na bardzo wysokim poziomie, wywołując u licznie zebranych słuchaczy głębokie i niezapomniane wrażenie. (Glos Pabianic, 27 kwietnia 1950 r.)

W 8. rocznicę powstania w Getcie Warszawskim

Dnia 22 kwietnia 1951 r. o godzinie 17 w sali teatralnej Pabianickich ZPB przy ul. Traugutta 4 odbędzie się uroczysta akademia poświęcona 8 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim. (Głos Pabianic, 21 kwietnia 1951 r.)

Autor: Sławomir Saładaj

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij