www.um.pabianice.pl
Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 58 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Projekt „Prowadzę swoją firmę 2”

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

loga Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, promuje łódzkie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: 
m.raczynski@izba.lodz.pl

Wartość projektu: 3 143 614,24 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 049 305,81 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową w partnerstwie z HRP Group sp. z o. o., miastem Pabianice oraz gminą Aleksandrów Łódzki.

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.05.2023 r.

Cel główny projektu: zwiększenie do maja 2023 r. liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) o 48 firm działających na obszarze ŁOM, utworzonych przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do osób, które:

 1. Zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego tj. powiat miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski.
  WAŻNE: 75% (45 osób) z grupy 60 osób (maksymalna liczba beneficjentów projektu) to mieszkańcy powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego.

 2. Pozostają bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo).

 3. Mają wiek 30 lat i powyżej.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie!

Projekt adresowany jest również do osób, które dodatkowo spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków (warunki dodatkowe):

 1. mają 50 lat i więcej

 2. są osobami długotrwale bezrobotnymi

 3. są kobietami

 4. są osobami z niepełnosprawnością

 5. są osobami o niskich kwalifikacjach

Projekt podzielony jest na 4 etapy rekrutacji. Terminy rekrutacji nie oznaczają terminów przyjmowania zgłoszeń:

 1. styczeń – luty 2021 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów

 2. maj – czerwiec 2021 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów

 3. wrzesień – październik  2021- przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów

 4. styczeń – luty 2022 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów

W ramach projektu oferujemy:

 1. Jednorazową dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej: 23 050,00 zł;

 2. Wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł wypłacane co miesiąc przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy;

 3. Szkolenie i konsultacje związane z prowadzeniem firmy i przygotowaniem biznesplanu;

Terminy naborów będą systematycznie publikowane na aktualnej stronie projektu Prowadzę swoją firmę 2, tj. izba.lodz.pl (podstrona Projekty ŁIPH)

WAŻNE!

Prosimy pamiętać, że warunkiem potwierdzającym Państwa status na rynku pracy jest:

 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w ewidencji powiatowych urzędów pracy;
  lub

 • Zaświadczenie z ZUS – w zakresie braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu, w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Mając zatem na uwadze nowe wytyczne unijne potwierdzenie kwalifikowalności następuje poprzez:

 • uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo;

 • zaświadczeń z PUP o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia ich wydania.

Zespół Projektu informuje:

ważność takich oświadczeń wynosi 30 dni od daty wydania. Co do zasady tego typu zaświadczenia powinny być zbierane na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, niemniej formalnie uczestnikiem projektu kandydat staje się w momencie udzielenia pierwszej formy wsparcia tj. na przykład w pierwszy dzień szkolenia. W związku z tym od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych do pierwszego dnia pierwszej formy wsparcia upływa więcej niż 30 dni. Na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych takie oświadczenie traciłoby swoją ważność, co generowałoby konieczność powtórnego uzyskania zaświadczenia.

Mając na uwadze powyższe zespół projektu będzie informował o terminie kiedy takie zaświadczenie należy przedłożyć w projekcie, tak, aby składane zaświadczenia nie traciły ważności w dniu pierwszej formy wsparcia.

UWAGA: Wszystkie pozostałe informacje i wzory dokumentów, w tym wzory związane z uzyskiwaniem zaświadczeń z ZUS, zamieszczane i dostępne będą na stronie Lidera projektu Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej: www.izba.lodz.pl

Pytania odnośnie projektu należy kierować na adres: m.raczynski@izba.lodz.pl.

loga Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Gmina Aleksandrów Łódzki, HRP, Miasto Pabianice

Autor: Bogumiła Matusiak

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij