www.um.pabianice.pl
Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 60 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Plany obowiązujące

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Link do geoportalu


Plany obowiązujące na geoportalu

Granice obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Wniosek o wypis z tekstu i wyrys z rysunku MPZP

Wniosek o zmianę MPZP

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania z MPZPUżytkownicy przeglądarki Firefox mogą mieć problem z poprawnym wyświetleniem niektórych rysunków planów. Za pojawiające się błędy odpowiada zintegrowana z Firefoksem przeglądarka plików PDF. Aby poprawnie wyświetlić rysunek należy pobrać plik i otworzyć go za pomocą domyślnego czytnika plików PDF zainstalowanego na komputerze.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Lp.NazwaNumer i data uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach TEKST  RYSUNEK
1. "Potokowa" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pabianicach między ul. Potokową, projektowaną ul. gen. „Waltera” Janke i stadionem sportowym P.T.C. XXX/318/97 z dnia 27.08.1997r.
XXXII/333/97 z dnia 26.11.1997r.
TEKST* RYSUNEK*
2. "Jutrzkowicka" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Jutrzkowickiej, za terenami sportowymi MOSiR w Pabianicach XXXI/320/97 z dnia 24.09.1997r. TEKST RYSUNEK*
3. "Zmiany '99" - zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic
(nieaktualny na fragmentach zastąpionych planami nr 6, 9, 11, 13, 15, 19)
XIV/114/99 z dnia 16.06.1999r. XXX/362/12 z dnia 11.09.2012r. TEKST 1

TEKST 2
RYSUNEK*
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Partyzanckiej, Widzewskiej i Konstantynowskiej w Pabianicach (nieaktualny na fragmencie zastąpionym planem nr 19) XXVIII/295/2000 z dnia 26.06.2000r. TEKST* RYSUNEK*
5. "Ksawerowska" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Warszawska, Ksawerowska, Zaradzyńska i Rzgowska w Pabianicach XLIV/443/01 z dnia 31.05.2001r. TEKST RYSUNEK*
6. "Miodowa" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Pabianicach w rejonie ul. Miodowej (nieaktualny na fragmentach zastąpionych planami nr 26, 27 i 28) LVII/588/02 z dnia 24.04.2002r. TEKST RYSUNEK*
7. "Stare Miasto" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta w Pabianicach ograniczony: rzeką Dobrzynką na odcinku od gen. Stefana „Grota” Roweckiego do ul. Zamkowej, ul. Grobelną, ul. Lipową, terenem Parku im. J. Słowackiego, ul. Garncarską, ul. Majdany, narożnikiem u zbiegu ulic Konstantynowskiej i Bóżnicznej z ul. Zamkową oraz Bóżnicznej i Kopernika z ul. Piotra Skargi i ul. Bugaj (nieaktualny na fragmentach zastąpionych planami nr 17, 18, 19) XII/87/03 z dnia 27.06.2003r. TEKST RYSUNEK*
8. "Ewangelicka" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ul. Ewangelicką, cmentarzem, rzeką Pabianką oraz ul. gen. Stefana „Grota” Roweckiego IX/60/03 z dnia 26.03.2003r. TEKST RYSUNEK*
9. "Klimkowizna" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Klimkowizny w Pabianicach (nieaktualny na fragmencie zastąpionym planem nr 20) XXII/168/03 z dnia 17.12.2003r. TEKST RYSUNEK*
10. "Duży" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianic w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Pabianice
(nieaktualny na fragmentach zastąpionych planami nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27 i 28)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem
SA/Łd 938/15 stwierdził nieważność uchwały w części
dotyczącej § 17 ust. 1 pkt 1 lit. b odnoszącej się do działek
o numerach 90 i 91 obręb 9
LXVII/561/06 z dnia 29.06.2006r. TEKST LEGENDA
ORIENTACJA
PAS 1
PAS 2
PAS 3
PAS 4a
PAS 4b
PAS 5a
PAS 5b
PAS 6
PAS 7
11. "Podmiejska-Gruntowa" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy ul. Podmiejskiej 107-111 oraz działek położonych przy ul. Gruntowej 21-27 w Pabianicach LXIX/595/06 z dnia 27.09.2006r. TEKST RYSUNEK 1 (Podmiejska) RYSUNEK 2 (Gruntowa)
12. "Szpitalna" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 510/1, 510/2 i 510/3 położonych przy ulicy Szpitalnej 2 w Pabianicach X/84/11 z dnia 27.05.2011r. TEKST  RYSUNEK
13. "Sienna-MOSiR" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w Pabianicach: pierwszy ograniczony ulicami: ul. Gen. ”Waltera” Janke, ul. Projektowaną 6KD-G2/2, granicą Tuszyńsko-Dłutowsko-Grabiańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, granicą lasu i ul. Sienną; oraz drugi ograniczony ulicami: ul. Popławską (dawny ślad), ul. Smugową, ul. Bugaj, korytem rzeki Dobrzynki, ul. Świetlickiego, ul. Gen. „Waltera” Janke. LVII/729/14 z dnia 15.05.2014 r. TEKST RYSUNEK 1 (Sienna)
RYSUNEK 2 (MOSiR)
14. "Zagajnikowa" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wiejską, Zagajnikową i Śniadeckiego w Pabianicach. LXIV/801/14 z dnia 09.10.2014 r. TEKST  RYSUNEK
15. "Rypułtowicka" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren w Pabianicach ograniczony od wschodu i północy granicą Gminy Miejskiej Pabianice, od zachodu korytem rzeki Dobrzynki (granicą Gminy Miejskiej Pabianice) i ulicą Piłsudskiego (wschodnia strona), od południa ulicą Projektowaną 9KD-Z1/2 (północna strona). LXV/804/14 z dnia 12.11.2014 r. TEKST  RYSUNEK
16. "MZK" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu MZK położonego przy ulicy Lutomierskiej XXIV/267/16 z dnia 03.03.2016 r. TEKST  RYSUNEK
17. "Pamotex" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Pabianice położonej między ulicami: ul. "Grota" Roweckiego, ul. Grobelną i rzeką Dobrzynką XXIV/268/16 z dnia 03.03.2016 r. TEKST  RYSUNEK
18. "Zamkowa-Grobelna" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Pabianice położonej między ulicami: ul. Zamkową i ul. Grobelną XXVI/339/16 z dnia 16.06.2016 r. TEKST RYSUNEK
19. "Dzielnica przemysłowa" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Projektowaną (9KD-Z1/2), Widzewską, Pietrusińskiego, Warszawską, Kapliczną, Żwirki i Wigury, Konopną, Garncarską, Gdańską, Stary Rynek i Zamkową w Pabianicach (nieaktualny na fragmencie zastąpionym planem nr 29) XXVIII/358/16 z dnia 15.09.2016 r. TEKST RYSUNEK
20. "Podmiejska-Krańcówka" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 29-116/9 i 29-116/10 położonych przy ul. Podmiejskiej 65 E XXXIV/436/16 z dnia 29.12.2016 r. TEKST RYSUNEK
21. "Lutomierska-Wschód" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na wschód od ulicy Lutomierskiej (obowiązuje wspólnie ze zmianą planu nr 24) LVI/719/18 z
dnia 21.06.2018 r.
TEKST RYSUNEK
22. "Lutomierska-Zachód" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na zachód od ulicy Lutomierskiej (obowiązuje wspólnie za zmianą planu nr 25) LVI/720/18 z
dnia 21.06.2018 r.
TEKST RYSUNEK
23. "Myśliwska" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na wschód od ul. Myśliwskiej IV/40/19 z dnia 23.01.2019 r. TEKST RYSUNEK
24. Zmiana "Lutomierskiej-Wschód" - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na wschód od ulicy Lutomierskiej (plan nr 21) XIII/162/19 z dnia 23.10.2019 r. TEKST -
25. Zmiana "Lutomierskiej-Zachód" - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na zachód od ulicy Lutomierskiej (plan nr 22) XIII/163/19 z dnia 23.10.2019 r. TEKST -
26. "Miodowa-Północ" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej w rejonie ulicy Hermanowskiej na północ od ulicy Miodowej XIII/164/19 z dnia 23.10.2019 r. TEKST RYSUNEK
27. "Miodowa-Południe" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej w rejonie ulicy Hermanowskiej na południe od ulicy Miodowej XV/180/19 z dnia 18.12.2019 r. TEKST RYSUNEK
28. "Wiejska-Zachód" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej na zachód od ulicy Wiejskiej
XXVII/290/20 z dnia 17.12.2020 r. TEKST RYSUNEK
29. "Gdańska 6" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 9-262/4 i 9-262/5 położonych w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 6 XXXVII/385/21 z dnia 16.08.2021 r. TEKST RYSUNEK
30. "Warszawska 71-73" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 15-3/12, 15-2/2, 15-2/1 i 15-1/3 (fragment działki), położonych w Pabianicach przy ulicy Warszawskiej 71-73 XXXVIII/392/21 z dnia 16.09.2021 r. TEKST RYSUNEK
31. "Konopnickiej 2" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 7-129 i 7-130 położonych w Pabianicach przy ul. Marii Konopnickiej 2 XXXIX/409/21 z dnia 20.10.2021 r. TEKST RYSUNEK

* Tekst lub rysunek planu dostępny tylko w wersji papierowej (do wglądu w Wydziale Urbanistyki UM w Pabianicach, ul. Kościuszki 22/26).


Opublikował: Paweł Kaczmarek


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij