www.um.pabianice.pl
Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 58 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Plany tworzone

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Plany tworzone na geoportalu

Granice tworzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Tworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz Etapy procedury planistycznej
Lp.NazwaNumer i data uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach o przystąpieniu do sporządzania planuEtapLink do danych na stronie BIP
1. "Nowowolska Żwirowa" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Nowowolskiej. Uchwała Nr XXVIII/355/16
z dnia 15 września 2016 r.

Rozpatrywanie uwag złożonych na etapie trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu.

 
2. "Bociania" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ul. Bocianiej. Uchwała Nr LI/654/18
z dnia 22 lutego 2018 r.

Zmiany w projekcie planu wynikające z rozpatrzonych uwag.

 
3. "Kościuszki 8-10" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 7-351/1, 7-351/2, 7-351/3, 7-351/4, 7-347 i 7-348, położonych w Pabianicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 8-10 Uchwała Nr X/117/19
z dnia 3 września 2019 r.
Sporządzanie projektu planu.  
4. "Zielona Górka" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 7-120, 7-121, 7-122, 7-123, 7-124 i 7-125/3 (fragment działki) położonych w Pabianicach przy ul. Łaskiej 2-4 i ul. Zamkowej 62-66 Uchwała Nr X/118/19
z dnia 3 września 2019 r.
Sporządzanie projektu planu.  
5. "Konopnickiej" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 6-156, 6-196, 6-222, 6-221, 6-220, 6-219 i 6-259 (fragment działki), położonych w Pabianicach przy ul. Marii Konopnickiej 39-43 i ul. Orla 55 Uchwała Nr X/121/19
z dnia 3 września 2019 r.
Sporządzanie projektu planu.  
6. "Łukowa" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1-13, 1-24/1, 1-24/2, 1-26/1, 1-26/3, 1-26/4, 1-27/1, 1-27/2, 1-3/1 i 1-3/2, położonych w Pabianicach w rejonie ulic Agrestowa/Łukowa Uchwała Nr X/125/19
z dnia 3 września 2019 r.
Sporządzanie projektu planu.  
7. "Robotnicza 11" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 5-509/1 i 5-509/2, położonych w Pabianicach przy ul. Robotniczej 11 Uchwała Nr X/127/19
z dnia 3 września 2019 r.
Sporządzanie projektu planu.  
8. "Sybiraków" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 15-85/4, 15-85/5, 15-85/12 i 15-85/13, położonych w Pabianicach w rejonie ulic Spokojna/Sybiraków Uchwała Nr X/131/19
z dnia 3 września 2019 r.
Sporządzanie projektu planu.  
9. "Bugaj/Smugowa" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Pabianicach w rejonie ulic Bugaj i Smugowej Uchwała Nr XXV/277/20
z dnia 30 listopada 2020 r.
Sporządzanie projektu planu.  
10. "Jana Pawła II 48" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 6-315/1, 6-315/2 i 6-344/6, położonych w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 48 i 48 A Uchwała Nr XXV/279/20
z dnia 30 listopada 2020 r.
Wystąpienie o opinie i uzgodnienia projektu planu. Dane na stronie BIP
11. "Szpitalna 2" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ulicy Szpitalnej 2 oraz ulicy Nawrockiego 24 A w Pabianicach Uchwała NR XXV/281/20
z dnia 30 listopada 2020 r.
Wystąpienie o opinie i uzgodnienia projektu planu.  
12. "Grobelna 8 / Roweckiego 8 AB" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Grobelnej 8 oraz ulicy Stefana „Grota” Roweckiego 8A i 8B Uchwała Nr XXXIII/357/21
z dnia 12 maja 2021 r.
Wystąpienie o opinie i uzgodnienia projektu planu.  
13. "MOSiR" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie MOSiR Uchwała Nr XXXIII/358/21
z dnia 12 maja 2021 r.
Sporządzanie projektu planu.  
14. "Jana Pawła II / Sempołowskiej" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: ul. Stefanii Sempołowskiej i Jana Pawła II w Pabianicach Uchwała Nr XXXIX/413/21
z dnia 20 października 2021 r.
Sporządzanie projektu planu.  
15. "Warszawska / Rzgowska" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Rzgowskiej w Pabianicach Uchwała Nr XXXIX/414/21
z dnia 20 października 2021 r.
Wystąpienie o opinie i uzgodnienia projektu planu. Dane na stronie BIP
16. "Łaska" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr. ew. 5-246/1, 5-248/24, 5-248/25 położonych w Pabianicach przy ulicy Łaskiej 68, 66 i 60 Uchwała Nr LIV/536/22
z dnia 26 października 2022 r.
Sporządzanie projektu planu.  
17. "Graniczna/Szpitalna" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Granicznej i Szpitalnej Uchwała Nr LIV/537/22
z dnia 26 października 2022 r.
Sporządzanie projektu planu.  
18. "Żeromskiego/Bagatela" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Stefana Żeromskiego i Bagatela Uchwała Nr LIV/538/22
z dnia 26 października 2022 r.
Sporządzanie projektu planu.  
19. "Hermanowska/Zielna - północ" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Hermanowskiej i Zielnej - część północna Uchwała Nr LIV/539/22
z dnia 26 października 2022 r.
Sporządzanie projektu planu.  
20. "Hermanowska/Zielna - południe" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Hermanowskiej i Zielnej - część południowa Uchwała Nr LIV/540/22
z dnia 26 października 2022 r.
Sporządzanie projektu planu.  
21. "Wyszyńskiego/Waryńskiego" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Stefana kard. Wyszyńskiego i Ludwika Waryńskiego Uchwałą Nr LIV/542/22
z dnia 26 października 2022 r.
Sporządzanie projektu planu.  
22. "Logistyczna" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulicy Logistycznej Uchwała Nr LIV/543/22
z dnia 26 października 2022 r.
Sporządzanie projektu planu.  
23. Zmiana "Myśliwskiej" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na wschód od ul. Myśliwskiej Uchwała Nr LXX/669/23
z dnia 27 września 2023 r.
Sporządzanie projektu planu. Dane na stronie BIP
24. Zmiana "Rypułtowickiej" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w Pabianicach ograniczony od wschodu i północy granicą Gminy Miejskiej Pabianice, od zachodu korytem rzeki Dobrzynki (granicą Gminy Miejskiej Pabianice) i ulicą Piłsudskiego (wschodnia strona), od południa ulicą Projektowaną 9KD-Z1/2 (północna strona) Uchwała Nr LXX/670/23
z dnia 27 września 2023 r.
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu. Dane na stronie BIP
25. Zmiana "Lutomierskiej-Wschód" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na wschód od ulicy Lutomierskiej Uchwała Nr LXX/671/23
z dnia 27 września 2023 r.
Sporządzanie projektu planu. Dane na stronie BIP
26. Zmiana "Lutomierskiej-Zachód" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na zachód od ulicy Lutomierskiej Uchwała Nr LXX/672/23
z dnia 27 września 2023 r.
Sporządzanie projektu planu. Dane na stronie BIP
27. "Ulica Jadwigi Wajsówny" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Jadwigi Wajsówny Uchwała Nr LXX/673/23
z dnia 27 września 2023 r.
Sporządzanie projektu planu. Dane na stronie BIP
28. "Św. Jana / Partyzancka" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: św. Jana i Partyzanckiej Uchwała Nr LXX/674/23
z dnia 27 września 2023 r.
Sporządzanie projektu planu. Dane na stronie BIP
29. "Podleśna" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach przy ul. Podleśnej Uchwała Nr LXX/675/23
z dnia 27 września 2023 r.
Sporządzanie projektu planu. Dane na stronie BIP
30. "Nawrockiego / «Waltera» Janke" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Bolesława Nawrockiego i gen. Zygmunta "Waltera" Janke Uchwała Nr LXX/676/23
z dnia 27 września 2023 r.
Sporządzanie projektu planu. Dane na stronie BIP

Opublikował: Paweł Kaczmarek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij