www.um.pabianice.pl
Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 58 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Plany tworzone

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Plany tworzone na geoportalu

Granice tworzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Tworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz Etapy procedury planistycznej
Lp.NazwaNumer i data uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach o przystąpieniu do sporządzania planuEtap
1. "Nowowolska Żwirowa" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Nowowolskiej. XXVIII/355/16 z dnia 15 września 2016 r.

9. Ponowne uzgodnienia projektu planu.

2. "Bociania" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ul. Bocianiej. LI/654/18 z dnia 22 lutego 2018 r.

7. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag.

3. "Kościuszki 8-10" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 7-351/1, 7-351/2, 7-351/3, 7-351/4, 7-347 i 7-348, położonych w Pabianicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 8-10 X/117/19 z dnia 3 września 2019 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
4. "Zielona Górka" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 7-120, 7-121, 7-122, 7-123, 7-124 i 7-125/3 (fragment działki) położonych w Pabianicach przy ul. Łaskiej 2-4 i ul. Zamkowej 62-66 X/118/19 z dnia 3 września 2019 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
5. "Konopnickiej" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 6-156, 6-196, 6-222, 6-221, 6-220, 6-219 i 6-259 (fragment działki), położonych w Pabianicach przy ul. Marii Konopnickiej 39-43 i ul. Orla 55 X/121/19 z dnia 3 września 2019 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
6. "Łukowa" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1-13, 1-24/1, 1-24/2, 1-26/1, 1-26/3, 1-26/4, 1-27/1, 1-27/2, 1-3/1 i 1-3/2, położonych w Pabianicach w rejonie ulic Agrestowa/Łukowa X/125/19 z dnia 3 września 2019 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
7. "Jutrzkowice-Południe" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 18-87/7, 18-86/13, 18-86/8, 18-85/1, 18-84/16, 18-84/17, 18-84/18 i 18-83/1, położonych w Pabianicach w rejonie ulicy Polnej X/126/19 z dnia 3 września 2019 r. 5. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, zbieranie uwag.

Link do ogłoszenia i wyłożonego projektu planu.
8. "Robotnicza 11" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 5-509/1 i 5-509/2, położonych w Pabianicach przy ul. Robotniczej 11 X/127/19 z dnia 3 września 2019 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
9. "Sybiraków" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 15-85/4, 15-85/5, 15-85/12 i 15-85/13, położonych w Pabianicach w rejonie ulic Spokojna/Sybiraków X/131/19 z dnia 3 września 2019 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
10. "Bugaj/Smugowa" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Pabianicach w rejonie ulic Bugaj i Smugowej XXV/277/20 z dnia 30 listopada 2020 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
11. "Jana Pawła II 48" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 6-315/1, 6-315/2 i 6-344/6, położonych w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 48 i 48 A XXV/279/20 z dnia 30 listopada 2020 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
12. "Szpitalna 2" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ulicy Szpitalnej 2 oraz ulicy Nawrockiego 24 A w Pabianicach XXV/281/20 z dnia 30 listopada 2020 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
13. "Grobelna 8 / Roweckiego 8 AB" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Grobelnej 8 oraz ulicy Stefana „Grota” Roweckiego 8A i 8B XXXIII/357/21 z dnia 12 maja 2021 r. 4. Wystąpienie o opinie i uzgodnienia projektu planu.
14. "MOSiR" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie MOSiR XXXIII/358/21 z dnia 12 maja 2021 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
15. "Podmiejska" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach przy ul. Podmiejskiej 103-107 XXXIX/411/21 z dnia 20 października 2021 r. 5. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, zbieranie uwag.

Link do ogłoszenia i wyłożonego projektu planu.
16. "Partyzancka" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej XXXIX/412/21 z dnia 20 października 2021 r. 5. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, zbieranie uwag.

Link do ogłoszenia i wyłożonego projektu planu.
17. "Jana Pawła II / Sempołowskiej" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: ul. Stefanii Sempołowskiej i Jana Pawła II w Pabianicach XXXIX/413/21 z dnia 20 października 2021 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
18. "Warszawska / Rzgowska" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Rzgowskiej w Pabianicach XXXIX/414/21 z dnia 20 października 2021 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
19. "Łaska" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr. ew. 5-246/1, 5-248/24, 5-248/25 położonych w Pabianicach przy ulicy Łaskiej 68, 66 i 60 LIV/536/22 z dnia 26 października 2022 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
20. "Graniczna/Szpitalna" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Granicznej i Szpitalnej LIV/537/22 z dnia 26 października 2022 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
21. "Żeromskiego/Bagatela" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Stefana Żeromskiego i Bagatela LIV/538/22 z dnia 26 października 2022 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
22. "Hermanowska/Zielna - północ" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Hermanowskiej i Zielnej - część północna LIV/539/22 z dnia 26 października 2022 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
23. "Hermanowska/Zielna - południe" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Hermanowskiej i Zielnej - część południowa LIV/540/22 z dnia 26 października 2022 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
24. "Wyszyńskiego/Waryńskiego" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Stefana kard. Wyszyńskiego i Ludwika Waryńskiego LIV/542/22 z dnia 26 października 2022 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
25. "Logistyczna" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulicy Logistycznej LIV/543/22 z dnia 26 października 2022 r. 3. Sporządzanie projektu planu.
26. Zmiana "Myśliwskiej" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na wschód od ul. Myśliwskiej LXX/669/23 z dnia 27 września 2023 r. 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu.
27. Zmiana "Rypułtowickiej" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w Pabianicach ograniczony od wschodu i północy granicą Gminy Miejskiej Pabianice, od zachodu korytem rzeki Dobrzynki (granicą Gminy Miejskiej Pabianice) i ulicą Piłsudskiego (wschodnia strona), od południa ulicą Projektowaną 9KD-Z1/2 (północna strona) LXX/670/23 z dnia 27 września 2023 r. 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu.
28. Zmiana "Lutomierskiej-Wschód" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na wschód od ulicy Lutomierskiej LXX/671/23 z dnia 27 września 2023 r. 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu.
29. Zmiana "Lutomierskiej-Zachód" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na zachód od ulicy Lutomierskiej LXX/672/23 z dnia 27 września 2023 r. 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu.
30. "Ulica Jadwigi Wajsówny" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Jadwigi Wajsówny LXX/673/23 z dnia 27 września 2023 r. 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu.
31. "Św. Jana / Partyzancka" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: św. Jana i Partyzanckiej LXX/674/23 z dnia 27 września 2023 r. 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu.
32. "Podleśna" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach przy ul. Podleśnej LXX/675/23 z dnia 27 września 2023 r. 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu.
33. "Nawrockiego / «Waltera» Janke" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Bolesława Nawrockiego i gen. Zygmunta "Waltera" Janke LXX/676/23 z dnia 27 września 2023 r. 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu.

Etapy procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rada Miejska w Pabianicach podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. Uchwałę Rada Miejska podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta Miasta Pabianic.

Przed podjęciem uchwały Prezydent wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.

2. Ogłoszenie i zbieranie wniosków.

Prezydent po podjęciu przez Radę Miejską w Pabianicach uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie (na tablicy ogłoszeń urzędu) i w Biuletynie Informacji Publicznej o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Każdy może złożyć wniosek do planu.

W Wydziale Urbanistyki dostępny jest formularz wniosku do opracowywanego planu miejscowego wraz z informacją o trybie składania wniosków. Wnioski złożone w terminie zostają rozpatrzone przy opracowywaniu projektu planu. Osoby, które złożyły wniosek nie otrzymają odpowiedzi, ale mogą później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy ich wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.

O podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu Prezydent zawiadamia instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu.

3. Sporządzanie projektu planu.

Projekt planu miejscowego sporządza Prezydent Miasta Pabianic za pośrednictwem Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki.

Projekt składa się z części tekstowej i graficznej. Jest opracowywany zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. Plan miejscowy sporządza się zwykle w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych.

Projekt planu miejscowego jest sporządzany łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych. Przy sporządzaniu projektu rozpatrywane są wnioski do planu złożone na wcześniejszym etapie proceduralnym.

4. Wystąpienie o opinie i uzgodnienia projektu planu.

Prezydent występuje o opinie o projekcie planu lub o uzgodnienia tego projektu do organów i instytucji określonych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu opiniują m.in.: miejska komisja urbanistyczna-architektoniczna, wójtowie i burmistrzowie gmin oraz prezydenci miast graniczących z obszarem objętym planem, regionalny dyrektor ochrony środowiska, wojewódzki inspektor sanitarny. Uzgadniają go m.in.: wojewoda i zarząd województwa, zarządcy dróg, organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa i wojewódzki konserwator zabytków.

Prezydent wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

5.Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, zbieranie uwag.

Prezydent ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie i w Biuletynie Informacji Publicznej o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wykładany do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. W ogłoszeniu wyznacza się termin, w którym można wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. Podczas wyłożenia można uzyskać dodatkowe informacje na temat proponowanych w projekcie planu rozwiązań od urbanistów/projektantów planu.

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Dostępny jest formularz uwagi do projektu planu miejscowego wraz z informacją o trybie składania i rozpatrywania uwag.

6. Dyskusja publiczna.

W czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu organizuje się dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Podczas dyskusji można uzyskać dodatkowe informacje a także skonfrontować różne, czasami sprzeczne oczekiwania mieszkańców.

7. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag.
Prezydent rozpatruje złożone uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Sposób rozstrzygnięcia uwag (zarządzenie Prezydenta) publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

8. Zmiany w projekcie planu

Do projektu planu miejscowego wprowadzane są zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag.

9. Ponowne uzgodnienia projektu planu.

Po wprowadzeniu zmian w projekcie planu miejscowego w niezbędnym zakresie ponawia się uzgodnienia.

10. Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, zbieranie uwag.

Jak w punkcie 5.

11. Ponowna dyskusja publiczna.

Jak w punkcie 6.

12. Ponowne rozpatrzenie zgłoszonych uwag.

Jak w punkcie 7.

UWAGA! Każde rozpatrzenie kończące się uwzględnieniem uwag przez Prezydenta może spowodować konieczność kolejnego ponowienia procedury z punktów 8-12. Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta zmianą.

13. Przygotowywanie projektu planu do uchwalenia.

Prezydent kompletuje dokumentację prac planistycznych, aktualizuje prognozy (w razie takiej potrzeby) oraz tworzy listę nieuwzględnionych uwag. Następnie przedstawia Radzie Miasta projekt planu miejscowego (część tekstową stanowiącą treść uchwały) wraz z załącznikami (częścią graficzną w postaci rysunku planu, listą nierozpatrzonych uwag oraz propozycją sposobu realizacji i zasad finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy).

14. Uchwalenie planu.

Rada Miasta uchwala plan miejscowy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Rada rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. Uchwały przyjmujące plany miejscowe oraz aktualny rejestr obowiązujących planów miejscowych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeżeli Rada Miasta stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - ponawia się niezbędne opiniowania i uzgodnienia, a także wyłożenie do publicznego wglądu (procedura z punktów 8-12). Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta zmianą.

15. Weryfikacja zgodności uchwały przez wojewodę.

Prezydent Miasta przedstawia wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.

16. Publikacja w Dzienniku Urzędowym.

Uchwała i załączniki są publikowane w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

17. Wejście planu miejscowego w życie.

Uchwalony plan miejscowy wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale, liczonym od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym. Ustalenia planu stają się prawem miejscowym, obowiązującym wszystkich na wskazanym obszarze.

Opublikował: Paweł Kaczmarek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij