www.um.pabianice.pl
Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 60 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Oświata w Pabianicach (2022/2023)

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Szkoły Podstawowe i Przedszkola
Sport szkolny
Dane o liczbie uczniów w szkołach podstawowych
Dane o liczbie dzieci w przedszkolach

Szkoły Podstawowe i Przedszkola

Na terenie Pabianic sieć placówek oświatowych jest zróżnicowana, od przedszkoli po szkoły średnie, od placówek publicznych po placówki niepubliczne. Działają szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, licea ogólnokształcące i zespoły szkół, występuje również szkolnictwo specjalne. Organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych jest Starostwo Powiatowe.
Gmina Miejska Pabianice jest organem prowadzącym dla przedszkoli i szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Pabianic. Zgodnie z podziałem kompetencyjnym oraz strukturą organizacyjną Urzędu Miejskiego w Pabianicach zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Pod bezpośrednim nadzorem Wydziału, w zakresie określonym odpowiednimi przepisami, znajdują się następujące instytucje (wykaz placówek w dziale "Oświata"):

  • 11 szkół podstawowych;
  • 12 przedszkoli miejskich;

Najważniejszym zadaniem organu prowadzącego jest dbałość o prawidłową organizację pracy placówek oświatowych i zapewnienie niezbędnych środków finansowych dla ich prawidłowego funkcjonowania. Zadania oświatowe są realizowane ze środków państwa w postaci subwencji oświatowej oraz środków własnych gminy. Nasza gmina od wielu lat dofinansowuje wydatki na oświatę w wysokości ok. 20%. Jest to bardzo duże obciążenie budżetu Pabianic, biorąc pod uwagę ogromne potrzeby w zakresie infrastruktury miejskiej. Od wielu lat, zmieniające się władze samorządowe, zachowują priorytet wydatków na edukację.

W naszym mieście, w strukturze oświatowej, funkcjonują placówki dostępne dla dzieci niepełnosprawnych. W Przedszkolach Miejskich nr 11 i 16 utworzono oddziały integracyjne, a w Przedszkolu Miejskim nr 16 dodatkowo oddziały specjalne. Placówki te są przystosowane dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Po opuszczeniu przedszkoli dzieci niepełnosprawne mogą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej nr 9, w Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 16, w których funkcjonują oddziały integracyjne.

początek strony↑

Sport szkolny

Sport szkolny odgrywa szczególnie ważną rolę w naszym mieście. Potrzeba ruchu, aktywności fizycznej charakteryzuje wszystkich młodych ludzi. Konieczne jest zapewnienie równowagi między rozwojem umysłowym a fizycznym. Sport stanowi również pomocny środek w przeciwdziałaniu marginalizacji młodzieży spowodowanej niejednokrotnie ubóstwem i bezradnością ekonomiczną rodzin, przemocą, uzależnieniami i demoralizacją.

Sport szkolny w pabianickich szkołach rozwija się i funkcjonuje obecnie na kilku istotnych płaszczyznach.

  1. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez nauczycieli zgodnie z podstawą programową.
  2. Udział reprezentacji pabianickich szkół w rozgrywkach międzyszkolnych organizowanych na szczeblu miejskim przez MOSiR, a na szczeblu powiatowym przez MDK. Corocznie odbywają się miejskie zawody sportowe w takich dyscyplinach jak m.in.: pływanie, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, lekkoatletyka, biegi na orientację, tenis stołowy. Wielokrotnie poszczególne pabianickie szkoły zdobywają w tych rozgrywkach wysokie miejsca zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.
    Uczniowie szkół chętnie uczestniczą też w masowych imprezach sportowo – rekreacyjnych takich jak m.in. Rajd Rowerowy, Pabianicki Półmaraton ZHP, Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny.
  3. Ważnym, realizowanym od kilku lat programem jest powszechna nauka pływania prowadzona w szkołach podstawowych. Wszyscy uczniowie klas IV w ciągu całego roku szkolnego, w ramach zajęć wychowania fizycznego, uczęszczają na bezpłatne zajęcia nauki pływania. Uczniowie innych roczników też mają możliwość uczestnictwa w zajęciach na pływalni. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni, która jest własnością miasta. Wielkie osiągnięcie programu stanowi upowszechnienie umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
  4. Klasy usportowione. Przy współpracy z klubami sportowymi w 2 pabianickich szkołach działają klasy usportowione. W Szkole Podstawowej nr 16 przy współpracy z Pabianickim Klubem Koszykówki "99 oraz Pabianickim Towarzystwem Koszykówki funkcjonuje klasa usportowiona o profilu koszykówki dla chłopców i dziewcząt. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 3, dzięki współdziałaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Pabianice, w klasach 1 – 3 prowadzona jest klasa usportowiona z dodatkowymi, ogólnorozwojowymi zajęciami sportowymi. W Szkole Podstawowej nr 8 są prowadzone zajęcia dodatkowe z gimnastyki artystycznej.
  5. Animatorzy sportu – boiska wielofunkcyjne. W ostatnich latach w kilku szkołach powstały nowe – wielofunkcyjne boiska sportowe. W godzinach pozalekcyjnych pracują na nich animatorzy sportu, którzy prowadzą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Zajęcia z animatorami cieszą się bardzo dużą popularnością odbiorców indywidualnych jak i grup zorganizowanych, dla których oprócz regularnych zajęć organizowane i przygotowywane są także liczne turnieje i zawody sportowe. Poprzez duże zainteresowanie tego typu pozalekcyjną aktywnością sportową, zajęcia te odbywają się także w okresie zimowym na salach gimnastycznych w szkołach. Zajęcia z animatorami funkcjonują w 4 szkołach, w różnych dzielnicach miasta: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 16. Cały czas są prowadzone działania dla poprawy bazy sportowej miasta poprzez rozbudowę istniejących obiektów sportowych o nowe funkcje. Ostatnią taką inicjatywą jest budowa boisk do siatkówki plażowej w Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 8 i 17.

początek strony↑

Informacja o liczbie uczniów i liczbie oddziałów w szkołach podstawowych rok szkolny 2022/2023

Od 1 września 2022 r.
Szkoła PodstawowaLiczba uczniów w oddziałach  Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI klasy VII klasy VIII
Nr 1 44 19 35 45 38 37 39 68 325
Nr 2 53 41 47 47 50 40 0 0 278
Nr 3 105 75 99 105 98 115 68 169 834
Nr 5 27 37 45 43 50 39 22 46 309
Nr 8 20 23 24 38 25 15 25 34 205
Nr 9 19 35 22 29 37 18 20 40 220
Nr 13 41 40 49 46 45 48 23 84 377
Nr 14 47 48 37 47 47 27 33 77 362
Nr 15 28 46 24 46 30 27 0 32 234
Nr 16 99 111 87 84 79 62 0 90 612
Nr 17 66 27 49 50 44 43 40 63 382
Razem 549 502 519 581 543 471 270 703 4138

wg. SIO 30 wrzesień 2022 r.

Od 1 września 2022 r.
Szkoły Podstawowekl. Ikl. IIkl. IIIkl.V Ikl. Vkl.VIkl.VIIkl.VIIIŁącznie
liczba oddziałów SP
NR 1 2 1 2 2 2 2 2 3 16
NR 2 2 2 2 2 2 2 0 0 12
NR 3 4 3 4 4 4 5 3 7 34
NR 5 1 2 2 2 2 2 1 2 14
NR 8 1 1 1 2 1 1 1 2 10
NR 9 1 2 1 2 2 1 1 2 12
NR 13 2 2 2 2 2 2 1 4 17
NR 14 3 3 3 3 3 2 2 4 23
NR 15 1 2 1 2 1 1 0 1 9
NR 16 4 5 4 4 4 3 0 4 28
NR 17 3 1 2 2 2 2 2 3 17
Razem 24 24 24 27 25 23 13 32 192

początek strony↑

Wybrane dane o pabianickich przedszkolach (2022/2023)

Od 1 września 2022 r.
Przedszkola MiejskieOddziałyLiczba dzieci przyjętych
Ogółem Integracyjne Specjalne
Nr 2 4     101
Nr 3 4     95
Nr 4 11     269
Nr 5 6     142
Nr 6 4     100
Nr 8 3     68
Nr 11 9 5   195
Nr 12 5     126
Nr 13 12     311
Nr 14 6     152
Nr 15 4     104
Nr 16 8 4 3 119
Razem 76 9 3 1782

wg. SIO 30 wrzesień 2022 r.

początek strony↑

Autor: Marcin Jaworski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij