www.um.pabianice.pl
Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 58 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Oświata w Pabianicach (2023/2024)

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Szkoły Podstawowe i Przedszkola
Sport szkolny
Dane o liczbie uczniów w szkołach podstawowych
Dane o liczbie dzieci w przedszkolach

Szkoły Podstawowe i Przedszkola

Na terenie Pabianic sieć placówek oświatowych jest zróżnicowana, od przedszkoli po szkoły średnie, od placówek publicznych po placówki niepubliczne. Działają szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, licea ogólnokształcące i zespoły szkół, występuje również szkolnictwo specjalne. Organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych jest Starostwo Powiatowe.
Gmina Miejska Pabianice jest organem prowadzącym dla przedszkoli i szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Pabianic. Zgodnie z podziałem kompetencyjnym oraz strukturą organizacyjną Urzędu Miejskiego w Pabianicach zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Pod bezpośrednim nadzorem Wydziału, w zakresie określonym odpowiednimi przepisami, znajdują się następujące instytucje (wykaz placówek w dziale "Oświata"):

  • 11 szkół podstawowych;
  • 12 przedszkoli miejskich;

Najważniejszym zadaniem organu prowadzącego jest dbałość o prawidłową organizację pracy placówek oświatowych i zapewnienie niezbędnych środków finansowych dla ich prawidłowego funkcjonowania. Zadania oświatowe są realizowane ze środków państwa w postaci subwencji oświatowej oraz środków własnych gminy. Nasza gmina od wielu lat dofinansowuje wydatki na oświatę w wysokości ok. 20%. Jest to bardzo duże obciążenie budżetu Pabianic, biorąc pod uwagę ogromne potrzeby w zakresie infrastruktury miejskiej. Od wielu lat, zmieniające się władze samorządowe, zachowują priorytet wydatków na edukację.

W naszym mieście, w strukturze oświatowej, funkcjonują placówki dostępne dla dzieci niepełnosprawnych. W Przedszkolach Miejskich nr 11 i 16 utworzono oddziały integracyjne, a w Przedszkolu Miejskim nr 16 dodatkowo oddziały specjalne. Placówki te są przystosowane dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Po opuszczeniu przedszkoli dzieci niepełnosprawne mogą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej nr 9, w Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 16, w których funkcjonują oddziały integracyjne.

początek strony↑

Sport szkolny

Sport szkolny odgrywa szczególnie ważną rolę w naszym mieście. Potrzeba ruchu, aktywności fizycznej charakteryzuje wszystkich młodych ludzi. Konieczne jest zapewnienie równowagi między rozwojem umysłowym a fizycznym. Sport stanowi również pomocny środek w przeciwdziałaniu marginalizacji młodzieży spowodowanej niejednokrotnie ubóstwem i bezradnością ekonomiczną rodzin, przemocą, uzależnieniami i demoralizacją.

Sport szkolny w pabianickich szkołach rozwija się i funkcjonuje obecnie na kilku istotnych płaszczyznach.

  1. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez nauczycieli zgodnie z podstawą programową.
  2. Udział reprezentacji pabianickich szkół w rozgrywkach międzyszkolnych organizowanych na szczeblu miejskim przez MOSiR, a na szczeblu powiatowym przez MDK. Corocznie odbywają się miejskie zawody sportowe w takich dyscyplinach jak m.in.: pływanie, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, lekkoatletyka, biegi na orientację, tenis stołowy. Wielokrotnie poszczególne pabianickie szkoły zdobywają w tych rozgrywkach wysokie miejsca zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.
    Uczniowie szkół chętnie uczestniczą też w masowych imprezach sportowo – rekreacyjnych takich jak m.in. Rajd Rowerowy, Pabianicki Półmaraton ZHP, Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny.
  3. Ważnym, realizowanym od kilku lat programem jest powszechna nauka pływania prowadzona w szkołach podstawowych. Wszyscy uczniowie klas IV w ciągu całego roku szkolnego, w ramach zajęć wychowania fizycznego, uczęszczają na bezpłatne zajęcia nauki pływania. Uczniowie innych roczników też mają możliwość uczestnictwa w zajęciach na pływalni. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni, która jest własnością miasta. Wielkie osiągnięcie programu stanowi upowszechnienie umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
  4. Klasy usportowione. Przy współpracy z klubami sportowymi w 2 pabianickich szkołach działają klasy usportowione. W Szkole Podstawowej nr 16 przy współpracy z Pabianickim Klubem Koszykówki "99 oraz Pabianickim Towarzystwem Koszykówki funkcjonuje klasa usportowiona o profilu koszykówki dla chłopców i dziewcząt. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 3, dzięki współdziałaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Pabianice, w klasach 1 – 3 prowadzona jest klasa usportowiona z dodatkowymi, ogólnorozwojowymi zajęciami sportowymi. W Szkole Podstawowej nr 8 są prowadzone zajęcia dodatkowe z gimnastyki artystycznej.
  5. Animatorzy sportu – boiska wielofunkcyjne. W ostatnich latach w kilku szkołach powstały nowe – wielofunkcyjne boiska sportowe. W godzinach pozalekcyjnych pracują na nich animatorzy sportu, którzy prowadzą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Zajęcia z animatorami cieszą się bardzo dużą popularnością odbiorców indywidualnych jak i grup zorganizowanych, dla których oprócz regularnych zajęć organizowane i przygotowywane są także liczne turnieje i zawody sportowe. Poprzez duże zainteresowanie tego typu pozalekcyjną aktywnością sportową, zajęcia te odbywają się także w okresie zimowym na salach gimnastycznych w szkołach. Zajęcia z animatorami funkcjonują w 4 szkołach, w różnych dzielnicach miasta: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 14, Szkoła Podstawowa Nr 16. Cały czas są prowadzone działania dla poprawy bazy sportowej miasta poprzez rozbudowę istniejących obiektów sportowych o nowe funkcje. Ostatnią taką inicjatywą jest budowa boisk do siatkówki plażowej w Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 8 i 17.

początek strony↑

Informacja o liczbie uczniów i liczbie oddziałów w szkołach podstawowych rok szkolny 2023/2024

Liczba dzieci wg. stanu na dzień 30.09.2023 r.
Nazwa szkoły / placówkiLiczba uczniów ogółemLiczba oddziałów ogółemklasa Iklasa IIklasa IIIklasa IVklasa Vklasa VIklasa VIIklasa VIII
Szkoła Podstawowa
Nr 1
301 15 39 44 20 38 44 36 42 38
Szkoła Podstawowa
Nr 2
310 14 42 50 44 44 48 44 38 0
Szkoła Podstawowa
Nr 3
759 31 97 103 72 100 103 101 114 69
Szkoła Podstawowa
Nr 5
314 14 44 28 38 44 47 52 39 22
Szkoła Podstawowa
Nr 8
189 9 19 20 23 25 39 25 14 24
Szkoła Podstawowa
Nr 9
211 12 34 19 34 22 31 33 20 18
Szkoła Podstawowa
Nr 13
335 15 41 42 43 48 49 44 47 21
Szkoła Podstawowa
Nr 14
314 15* 39 46 46 34 44 49 25 31
Szkoła Podstawowa
Nr 15
224 9 26 27 41 25 50 29 26 0
Szkoła Podstawowa
Nr 16
596 28 85 96 110 79 85 80 61 0
Szkoła Podstawowa
Nr 17
357 16 48 67 27 43 48 43 42 39
SP RAZEM 3910 178* 514 542 498 502 588 536 468 262

* + 8 klas w szpitalu

Liczba oddziałów wg. stanu na dzień 30.09.2023 r.
Nazwa szkoły / placówkiLiczba uczniów ogółemLiczba oddziałów ogółemklasa Iklasa IIklasa IIIklasa IVklasa Vklasa VIklasa VIIklasa VIII
Szkoła Podstawowa
Nr 1
301 15 2 2 1 2 2 2 2 2
Szkoła Podstawowa
Nr 2
310 14 2 2 2 2 2 2 2 0
Szkoła Podstawowa
Nr 3
759 31 4 4 3 4 4 4 5 3
Szkoła Podstawowa
Nr 5
314 14 2 1 2 2 2 2 2 1
Szkoła Podstawowa
Nr 8
189 9 1 1 1 1 2 1 1 1
Szkoła Podstawowa
Nr 9
211 12 2 1 2 1 2 2 1 1
Szkoła Podstawowa
Nr 13
335 15 2 2 2 2 2 2 2 1
Szkoła Podstawowa
Nr 14
314 15* 2 2 2 2 2 2 1 2
Szkoła Podstawowa
Nr 15
224 9 1 1 2 1 2 1 1 0
Szkoła Podstawowa
Nr 16
596 28 4 4 5 4 4 4 3 0
Szkoła Podstawowa
Nr 17
357 16 2 3 1 2 2 2 2 2
Szkoły podstawowe razem 3910 178* 24 23 23 23 26 24 22 13

* + 8 klas w szpitalu

początek strony↑

Wybrane dane o pabianickich przedszkolach (2023/2024)

Liczba dzieci i oddziałów wg. stanu na dzień 30.09.2023 r.
Nazwa szkoły / placówkiLiczba dzieci ogółemLiczba oddziałów ogółemgrupy integracyjnegrupy specjalne
Przedszkole Miejskie Nr 2 97 4    
Przedszkole Miejskie Nr 3 90 4    
Przedszkole Miejskie Nr 4 267 11    
Przedszkole Miejskie Nr 5 122 5    
Przedszkole Miejskie Nr 6 99 4    
Przedszkole Miejskie Nr 8 65 3    
Przedszkole Miejskie Nr 11 156 7 5  
Przedszkole Miejskie Nr 12 125 5    
Przedszkole Miejskie Nr 13 293 12    
Przedszkole Miejskie Nr 14 152 6    
Przedszkole Miejskie Nr 15 92 4    
Przedszkole Miejskie Nr 16 108 8 5 3
Przedszkola miejskie razem 1666 73 10 3

początek strony↑

Autor: Marcin Jaworski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij