www.um.pabianice.pl
Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 60 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie - aktualizacja 9.09.2022 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wysokość świadczenia przysługującego osobie zapewniającej zakwaterowanie oraz wyżywienie uchodźcom z Ukrainy wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenia z tytułu zagwarantowania zakwaterowania oraz wyżywienia uchodźcom z Ukrainy przysługiwać będą na okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony.

Świadczenie jest wypłacane z dołu na wniosek podmiotu (tj. osoby fizycznej, osoby prawnej, przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej) zapewniającego zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych.

Wnioski należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój 13.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 22 54 688.


Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski- które powinny obejmować okres przed 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy- należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (tj. do 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu wg wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.


Zgodnie z art. 13 ust. 1e-f ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; Wniosek oświadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
Wniosek oświadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.

Autor: Lidia Mielczarek, Aleksandra Kruszek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij