Dwór Kapituły Krakowskiej
www.um.pabianice.pl
Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 58 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Komunikaty, informacje

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Informacje o miejscach dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy


plansza informacyjna

Opracowanie: Wojewódzkie Centrum Zarządzania KryzysowegoSchronisko dla osób bezdomnych Towarzystwa im. św. Brata Alberta

ul. Kościuszki 22/26, 95-200 Pabianice

Możemy ci pomóc:
24h + Sob. 12:30 - 15:00
Dostępny nocleg
Dostępność posiłków
Dostępna odzież

W soboty dodatkowo wydawany prowiant, odzież wydawana w każdy czwartek w godzinach 13:00 - 18:00, ognisko pracy pozaszkolnej dla osób zagrożonych bezdomnością poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00, spotkania grupy AA w soboty godz. 17:00

Telefon: 42 215 55 00, 516 723 579, 502 924 177


Stowarzyszenie Abstynentów Granica

ul. Graniczna 2/4, 95-200 Pabianice

Możemy ci pomóc:
24h
Dostępny nocleg
Dostępna odzież

Koce, sprzęt meblowy, AGD - pozyskiwane na bieżąco przez pracowników socjalnych

Telefon: 42 226 80 30

Obowiązek usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien i balkonów

Zalegający śnieg i lód na budynkach oraz sople lodowe i nawisy śniegowe stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu, a także przebywających w nim, bądź w pobliżu osób i mienia.

Obowiązek odśnieżania dachów jest uregulowany Rozporządzeniem nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwaniu śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Na mocy rozporządzenia zobowiązuje się właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych z terenu województwa łódzkiego do monitorowania pokrywy śnieżnej i lodowej zalegającej na obiektach.

Wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania zalegającego śniegu i lodu oraz zwisających nawisów śnieżnych i sopli z dachów, stropodachów, tarasów użytkowych, balkonów, gzymsów, rynien oraz innych elementów budynku lub innych obiektów budowlanych, w przypadku powstania zagrożenia dla konstrukcji obiektu lub bezpieczeństwa jego użytkowania.

Wprowadza się obowiązek systematycznego usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych, szczególnie narażonych na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych, w celu niedopuszczenia do zwiększenia grubości pokrywy śnieżnej ponad określoną w obowiązujących normach i projekcie budowlanym. Biorąc pod uwagę obciążenia podane w normach obciążeń śniegiem (PN- 80/B-02010/Az1 i PN-EN 1991-1-3:2006 z późniejszymi zmianami) należy przyjmować do analiz ciężar śniegu: świeży - 1 kN/m3, osiadły - 2 kN/m3, mokry – 4 kN/m3, zlodowaciały - 6>7 kN/m3. Do obiektów tych należą:

 • budynki i budowle z dachem z konstrukcji drewnianej lub stalowej i małym nachyleniem połaci dachu;
 • budowle o przekryciu namiotowym;
 • budowle, dla których obowiązek systematycznego odśnieżania wynika z zapisów protokołów kontroli stanu technicznego, ocen technicznych lub ekspertyz.


Jednocześnie przypominamy, że czynności związane z usuwaniem śniegu i lodu z obiektów budowlanych powinny być realizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w terminach zapewniających stałe bezpieczeństwo obiektów budowlanych oraz ludzi i mienia znajdujących się w obiekcie bądź jego sąsiedztwie.

Osoby uchylające się od wypełniania obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Za jego niedopełnienie grozi grzywna do 500 złotych.

Ponadto przypominamy o obowiązkach wynikających z zapisów §3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic (Uchwała Nr X/142/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic):

§ 3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco, w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób utrudniający korzystanie z tych części.

http://www.lodz.uw.gov.pl/data/other/rozp_usuwanie_sniegu.pdf


Pismo Wojewody Łódzkiego z 7 stycznia 2019 r. w sprawie wykonywania obowiązków niedopuszczenia do przeciążenia konstrukcji budynków przez zalegający na dachu śnieg
Niewypały i niewybuchy

Przedmioty niebezpieczne

Przedmioty pochodzenia wojskowego np. zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, granaty, miny, materiały wybuchowe, złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

Materiały pochodzenia wojskowego lub przemysłowego które są łatwopalne, żrące, trujące i grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu nimi lub w zetknięciu z powietrzem albo wysoką temperaturą np. zawartość butli stalowych, gaśnic, resztki substancji w aparaturze laboratoryjnej.

Materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej jest całkowicie odporny na warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje właściwości wybuchowe.

W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu:

 • nie odkopuj
 • nie dotykaj, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj, nie używaj wobec przedmiotu jakichkolwiek narzędzi
 • nie wrzucaj do ogniska, stawów lub głębokich rowów
 • w miarę możliwości zabezpiecz miejsce znalezienia przed dostępem innych osób
 • powiadom Policję - stosuj się do ich wskazówek
 • do czasu przyjazdu wezwanych służb pozostań w pobliżu znaleziska - nie dopuść innych osób do zbliżania się lub manipulowania przedmiotem


Pamiętaj:

 • nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny)
 • nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych podejrzanych przedmiotach (bombach, pociskach, amunicji, granatach)
 • zapoznaj swoje dzieci ze sposobem postępowania w tego typu przypadkach

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij