www.um.pabianice.pl
Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 60 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Najczęściej zadawane pytania

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

 

 1. W jaki sposób mogę skontaktować się z Urzędem w czasie epidemii?
 2. Co to jest profil zaufany i jak mogę go założyć?
 3. Jakie sprawy możemy załatwić w Urzędzie za pomocą profilu zaufanego i platformy ePUAP?
 4. Czy w czasie epidemii koronawirusa mogę umówić się na wizytę u Prezydenta Miasta lub jego zastępców?
 5. Czy w okresie epidemii mogę dokonywać wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Miejskiego?
 6. W związku z epidemią koronawirusa moja firma ma trudności. Jak i kiedy mogę zawiesić działalność?
 7. Czy przedłużony został termin wpłaty opłaty za użytkowanie wieczyste?
 8. Czy przedłużony jest termin do składania wniosków o możliwość zapłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?
 9. Co z przetargami na zbycie nieruchomości?
 10. Czy będą wydawane decyzje o ustalaniu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej?
 11. Czy karnet na basen straci swoją ważność?
 12. Co z opłaconymi zajęciami w Miejskim Ośrodku Kultury? Czy pieniądze zostaną zwrócone, czy zajęcia się odbędą w późniejszym terminie?
 13. Czy mogę otrzymać wsparcie psychologiczne w związku z panującą epidemią?
 14. Jestem osobą starszą, boję się wychodzić na zakupy. Czy jest w Pabianicach organizacja, która mogłaby dostarczać mi do domu potrzebne produkty?
 15. Jestem osobą samotną. Kto może udzielić mi pomocy jeżeli przebywam na 14 dniowej kwarantannie?
 16. Jak w obecnej sytuacji mogę otrzymać/wymienić Kartę Pabianiczanina?
 17. Mam wykupioną Migawkę, ale nie korzystam ze względu na epidemię koronawirusa. Czy jest możliwość wstrzymania czasu trwania biletu albo zwrotu środków?
 18. Jak zgłosić zapotrzebowanie na pojemnik na bioodpady?
 19. Jak zmienić ilość pojemników na odpady komunalne?
 20. Gdzie dowiedzieć się, jakie jest saldo opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 21. Gdzie oddać zużyte strzykawki?
 22. Gdzie znajdę wzór deklaracji na odpady komunalne?
 23. Handel na rynku przy Moniuszki – na czym polegają zmiany, jak uzyskać pozwolenie, co z rezerwacjami?
 24. Czy w Strefa Płatnego Parkowania będzie funkcjonowała tak jak do tej pory?
 25. Czy abonamenty, które się kończą można bez problemu przedłużyć?
 26. Czy sprawy dotyczące strefy płatnego parkowania można załatwiać zdalnie?
 27. Jak przebiega adopcja psów ze schroniska? Jak wspomóc Schronisko dla zwierząt?
 28. Chcę ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o jego przyznanie?
 29. Chcę ubiegać się o dodatek energetyczny. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o jego przyznanie?
 30. Jaka jest obecnie możliwość złożenia wniosków? (np. w sprawie przydziału mieszkania)?
 31. Jak mają postępować osoby, którym kończy się wyznaczony termin wykonania remontu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Pabianice i chcą go przedłużyć lub zakończyły już remont?
 32. Jak mogę pobrać formularz deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny lub opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 33. Jak złożyć deklarację/informację podatkową oraz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 34. Na jaki numer rachunku bankowego dokonać płatności za podatki i opłaty?
 35. Jak mogę uzyskać informację w sprawie wysokości podatku lub opłaty czy numeru rachunku bankowego, na który mam zapłacić należność?
 36. Skąd wziąć wniosek na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w Pabianicach?
 37. Co należy dołączyć do wniosku na zajęcie pasa drogowego?
 38. Co należy zrobić w sytuacji kiedy termin prac w pasie drogowym upływa a roboty jeszcze nie są skończone?
 39. W jaki sposób mogę uzyskać zgodę na zlokalizowanie w pasie drogowym np. przyłącza?
 40. Co należy zrobić kiedy podczas prowadzenia prac pracownicy poddani zostaną kwarantannie i nie będę miał możliwości dokończenia rozpoczętych robót?


1. W jaki sposób mogę skontaktować się z Urzędem w czasie epidemii?

W czasie epidemii koronawirusa obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Pabianicach odbywa się:


2. Co to jest profil zaufany i jak mogę go założyć?

Profil Zaufany pozwala między innymi na korzystanie z platformy ePUAP. Jest środkiem identyfikacji elektronicznej i umożliwia złożenie podpisu zaufanego, ale nie jest podpisem elektronicznym.
Informację jak założyć profil zaufany znajdziesz na https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.


3. Jakie sprawy możemy załatwić w Urzędzie za pomocą profilu zaufanego i platformy ePUAP?

Aby korzystać z platformy ePUAP musimy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny. Za pomocą platformy ePUAP możemy m.in.:

 • złożyć wniosek o dowód osobisty,
 • zameldować się i wymeldować,
 • złożyć pismo,
 • zgłosić urodzenie dziecka,
 • złożyć wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
 • złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym,
 • złożyć wszelkie wnioski dotyczące podatków i opłat lokalnych.


4. Czy w czasie epidemii koronawirusa mogę umówić się na wizytę u Prezydenta Miasta lub jego zastępców?

W czasie epidemii koronawirusa przyjęcia mieszkańców przez Prezydenta Miasta i jego zastępców oraz radnych Rady Miejskiej odbywają się wyłącznie drogą telefoniczną. Można umówić się dzwoniąc na nr telefonu 42 22 54 615.


5. Czy w okresie epidemii mogę dokonywać wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Miejskiego?

W okresie epidemii zawiesza się obsługę kasową w Urzędzie Miejskim w Pabianicach. Wpłat finansowych dokonywać należy przelewem na rachunek bankowy wskazany w decyzji lub w wykazie rachunków bankowych pod adresem:
https://bip.um.pabianice.pl/artykuly/19/konta-bankowe


6. W związku z epidemią koronawirusa moja firma ma trudności. Jak i kiedy mogę zawiesić działalność?

Ulotka informacyjna.


7. Czy przedłużony został termin wpłaty opłaty za użytkowanie wieczyste?

Tak, obecnie termin do którego należy wnieść opłatę za 2020 r. to 30 czerwca 2020 r.


8. Czy przedłużony jest termin do składania wniosków o możliwość zapłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

Tak, wnioski można składać w takim terminie (czyli najpóźniej do 10 czerwca 2020 r.), aby płatność z tego tytułu nastąpiła do dnia 30 czerwca 2020 r. (data wpływu środków na konto Urzędu).


9. Co z przetargami na zbycie nieruchomości?

Przetargi będą ogłaszane niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii i możliwe będzie ich bezpieczne przeprowadzenie.


10. Czy będą wydawane decyzje o ustalaniu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej?

Bieg terminów w tych postępowaniach nie rozpoczyna się a w przypadku postępowań wszczętych ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego. Nie będą w tym czasie wydawane decyzje w przedmiotowych sprawach.


11. Czy karnet na basen straci swoją ważność?

Jeżeli karnet nie został wykorzystany, a jego ważność kończy się w okresie pandemii, będzie można go przedłużyć.


12. Co z opłaconymi zajęciami w Miejskim Ośrodku Kultury? Czy pieniądze zostaną zwrócone, czy zajęcia się odbędą w późniejszym terminie?

Jeżeli zajęcia zostały opłacone, to opłata zostanie przeniesiona na kolejne miesiące, w których zajęcia będą mogły się odbywać. Część zajęć za zgodą uczestników prowadzona jest online.


13. Czy mogę otrzymać wsparcie psychologiczne w związku z panującą epidemią?

Tak, Miejskie Centrum Pomocy Społecznej uruchomiło nieodpłatne wsparcie psychologiczne szczególnie dla osób chorych, samotnych, seniorów, osób objętych kwarantanną, a także dla  wszystkich, którzy źle znoszą sytuację odosobnienia, boją się o swoją przyszłość, czy też czują się teraz opuszczeni i smutni. Każdy kto potrzebuje porozmawiać i uzyskać pomoc specjalisty może zadzwonić pod nr telefonu: 576 045 669 w godz. 9:00-17:00.


14. Jestem osobą starszą, boję się wychodzić na zakupy. Czy jest w Pabianicach organizacja, która mogłaby dostarczać mi do domu potrzebne produkty?

Pomoc w formie zakupów organizuje:

 • Grupa Wolontarystyczna "Agrafka" - kontakt tel.: 691 807 789 od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00,
 • Związek Harcerstwa Polskiego - kontakt  tel.: 501 899 351 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

15. Jestem osobą samotną. Kto może udzielić mi pomocy jeżeli przebywam na 14 dniowej kwarantannie?

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej udziela wsparcia, w szczególności osobom samotnym, chorym i seniorom, w zakresie:

 • pomocy psychologicznej pod nr telefonu: 576 045 669 w godz. 9:00-17:00,
 • zapewnienia gorącego posiłku lub produktów żywnościowych pod nr telefonu: 42 215 89 35 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, lub drogą mailową - na adres: zakupy@mcps.pabianice.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.mcps.pabianice.pl


16. Jak w obecnej sytuacji mogę otrzymać/wymienić Kartę Pabianiczanina?

W celu otrzymania lub wymiany Karty Pabianiczanina prosimy o wcześniejsze umówienie terminu wizyty pod numerem telefonu: 42 22 54 608. Do biura zapraszamy już z kompletem dokumentów: rozliczonym PIT-em za rok 2020 i wypełnionym wnioskiem o wydanie karty.


17. Mam wykupioną Migawkę, ale nie korzystam ze względu na epidemię koronawirusa. Czy jest możliwość wstrzymania czasu trwania biletu albo zwrotu środków?

Jest jednorazowa możliwość zawieszenia ważności biletu okresowego. Dotyczy to komunikacji MZK Pabianice, MPK-Łódź, Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego i Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego. Wejdź na stronę www.migawka.lodz.pl i wypełnij prosty formularz. Czekaj na mailowe potwierdzenie przyjęcia dyspozycji. Aby wznowić ważność biletu, należy wypełnić kolejny formularz na stronie www.migawka.lodz.pl, wpisując datę rozpoczęcia kontynuacji ważności biletu. Jest na to czas do końca 2020 r. Czekaj na mailowe potwierdzenie przyjęcia dyspozycji. Nie przychodź do Biura Obsługi Klienta ani Punktów Sprzedaży Biletów! Złożony wniosek skutkuje jednorazowym czasowym zablokowaniem migawki. 31 grudnia to nieprzekraczalny czas na złożenie wniosku o wznowienie ważności (z ewentualnym przesunięciem o dzień roboczy od daty zgłoszenia). Nie ma możliwości częściowego zwrotu ceny posiadanego biletu okresowego taryfy pabianickiej.


18. Jak zgłosić zapotrzebowanie na pojemnik na bioodpady?

Wystarczy wysłać email na adres: odpady@um.pabianice.pl


19. Jak zmienić ilość pojemników na odpady komunalne?

Należy wypełnić zgłoszenie zmian ilości pojemników do zbiórki odpadów komunalnych (format pdf, format odt) i przesłać na adres: odpady@um.pabianice.pl


20. Gdzie dowiedzieć się, jakie jest saldo opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 22 54 648


21. Gdzie oddać zużyte strzykawki?

Można zamówić pojemnik na strzykawki pod numerem telefonu: 42 22 54 629


22. Gdzie znajdę wzór deklaracji na odpady komunalne?

Wzory deklaracji dostępne są na stronie internetowej urzędu. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:23. Handel na rynku przy Moniuszki – na czym polegają zmiany, jak uzyskać pozwolenie, co z rezerwacjami?

Na targowisku przy Moniuszki decyzją Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 01.04.2020 r. dopuszcza się wyłącznie możliwość sprzedaży środków spożywczych i artykułów higienicznych. W kwietniu nie są pobierane opłaty dotyczące rezerwacji stanowisk, co za tym idzie dotychczasowe rezerwacje nie obowiązują. Aby uzyskać pozwolenie, należy zgłosić się do inkasenta i podpisać oświadczenia upoważniającego do prowadzenia sprzedaży na targowisku. Z uwagi na wprowadzone odstępy w odległości 6 metrów między placami targowymi zostanie wskazane konkretne stanowisko dopuszczone do eksploatacji. Sprzedawca podpisując oświadczenie, zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wymagań sanitarnych oraz higienicznych, a także kontroli ilości klientów przy stanowisku, tj. maksymalnie 3 osoby z zachowaniem 2 metrów odległości od siebie. Prowadzone są kontrole przez służby porządkowe w celu weryfikacji osób upoważnionych do prowadzenia sprzedaży na targowisku oraz kontroli wprowadzonych na stanowisku środków czystości, masek i rękawiczek ochronnych. Pawilony handlowe są dopuszczone do prowadzenia działalności handlowej na targowiskach, w których zostały wprowadzone odrębne środki ostrożności na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


24. Czy w Strefa Płatnego Parkowania będzie funkcjonowała tak jak do tej pory?

Strefa Płatnego Parkowania w dalszym ciągu funkcjonuje. Jest obsługiwana przez firmę zewnętrzną. Na daną chwilę nie są planowane zmiany dotyczące opłat za SPP.


25. Czy abonamenty, które się kończą można bez problemu przedłużyć?

Tak, abonamenty można bez problemu przedłużyć przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Biuro SPP pracuje bez zmian.


26. Czy sprawy dotyczące strefy płatnego parkowania można załatwiać zdalnie?

Tak, większość sprawy można załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem maila. Telefon kontaktowy do Biura SPP 694 886 891, email spp-pabianice@projekt-parking.com, telefon kontaktowy do Zarządu dróg Miejskich w Pabianicach 42 215 95 37 wew. 23,  email sekretariat@zdm.pabianice.pl


27. Jak przebiega adopcja psów ze schroniska? Jak wspomóc Schronisko dla zwierząt?

Ze schroniskiem można kontaktować się telefonicznie lub przez internet i zacząć proces adopcji. Przesyłane są zdjęcia psów, filmiki, opisy, udzielane porady. Na razie nie można spotkać się i poznać psa. Schronisko skontaktuje się później z osobami, które wyraziły chęć adopcji. Żeby wspomóc schronisko, można wpłacić darowiznę pieniężną na konto (podane na stronie internetowej schroniska). W obecnej sytuacji epidemii nie są przyjmowane dary rzeczowe (karma, koce, zabawki dla psów).


28. Chcę ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o jego przyznanie?

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklarację o dochodach oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można pobrać ze strony internetowej bip.um.pabianice.pl. lub w siedzibie Straży Miejskiej w Pabianicach i złożyć za pośrednictwem poczty polskiej, drogą mailową, wrzucając do urny zlokalizowanej w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 33 lub osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Lokalowych z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Zarządzeniu nr 107/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18.05.2020 r. Do składanego wniosku należy załączyć niezbędne dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. W przypadku braku w lokalu centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody lub gazu przewodowego należy załączyć fakturę VAT za energię elektryczną z ostatniego okresu rozliczeniowego. W celu kontaktu z wnioskodawcą wskazane jest podanie numeru telefonu. W przypadku pytań można kontaktować się telefonicznie dzwoniąc na numer 42 22 54 633.


29. Chcę ubiegać się o dodatek energetyczny. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o jego przyznanie?

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można pobrać ze strony internetowej bip.um.pabianice.pl. lub w siedzibie Straży Miejskiej w Pabianicach i złożyć za pośrednictwem poczty polskiej, drogą mailową, wrzucając do urny zlokalizowanej w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 33 lub osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Lokalowych z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Zarządzeniu nr 107/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18.05.2020 r. Do wniosku należy załączyć kserokopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. W celu kontaktu z wnioskodawcą wskazane jest podanie numeru telefonu. W przypadku pytań można kontaktować się telefonicznie dzwoniąc na numer 42 22 54 633.


30. Jaka jest obecnie możliwość złożenia wniosków? (np. w sprawie przydziału mieszkania)?

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można wrzucić do urny zlokalizowanej w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 33 lub złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Lokalowych z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Zarządzeniu nr 107/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18.05.2020 r. Do składanego wniosku należy załączyć niezbędne dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. W celu kontaktu z wnioskodawcą wskazane jest podanie numeru telefonu. W przypadku pytań można kontaktować się telefonicznie dzwoniąc na numer 42 22 54 633. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej bip.um.pabianice.pl. lub osobiście w Wydziale Spraw Lokalowych.


31. Jak mają postępować osoby, którym kończy się wyznaczony termin wykonania remontu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Pabianice i chcą go przedłużyć lub zakończyły już remont?

Osoby, którym skończył się wyznaczony termin mogą wystąpić do Wydziału Spraw Lokalowych o jego przedłużenie.


32. Jak mogę pobrać formularz deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny lub opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?


33. Jak złożyć deklarację/informację podatkową oraz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklaracje można złożyć:

 • za pośrednictwem strony internetowej https://obywatel.gov.pl poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej);
 • w formie pisemnej wysłanej pocztą na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice;
 • w formie pisemnej dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Pabianicach i wrzuconej do urn na korespondencję dostępnych przed wejściem głównym do UM ul. Zamkowa 16.


34. Na jaki numer rachunku bankowego dokonać płatności za podatki i opłaty?

Wykaz rachunków bankowych funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.


35. Jak mogę uzyskać informację w sprawie wysokości podatku lub opłaty czy numeru rachunku bankowego, na który mam zapłacić należność?

Takie informacje mogę uzyskać telefonicznie:

 • podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek leśny - 42 22 54 640, 42 22 54 646, 42 22 54 644,
 • podatek od środków transportu, opłata od posiadania psów - 42 22 54 654,
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 42 22 54 648.

36. Skąd wziąć wniosek na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w Pabianicach?

Wniosek pobieramy ze strony internetowej z Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Miejskich, w zakładce procedury administracyjne w zakresie inwestycji drogowych na drogach publicznych i wewnętrznych.


37. Co należy dołączyć do wniosku na zajęcie pasa drogowego?

Do wniosku  należy dołączyć załączniki, które są w każdym druku wniosku szczegółowo wymienione.


38. Co należy zrobić w sytuacji kiedy termin prac w pasie drogowym upływa a roboty jeszcze nie są skończone?

Należy wystąpić z wnioskiem pobranym ze strony internetowej (patrz pkt 36) najpóźniej w ostatnim dniu zajęcia pasa drogowego wynikającym z dotychczasowej decyzji.


39. W jaki sposób mogę uzyskać zgodę na zlokalizowanie w pasie drogowym np. przyłącza?

Wniosek pobieramy (patrz pkt 36) i składamy wraz z dwoma egzemplarzami mapy z wrysowaną trasą przyłącza. Wniosek możemy składać pocztą,  e mailem, lub do skrzynki na drzwiach siedziby zarządu.


40. Co należy zrobić kiedy podczas prowadzenia prac pracownicy poddani zostaną kwarantannie i nie będę miał możliwości dokończenia rozpoczętych robót?

Specjalnie na tę okoliczność zarządca drogi opracował nowy wniosek  ZP+UU, A, OB, W, UO zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 566) w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, który należy złożyć do tut. zarządu (patrz pkt 39). Na podstawie w.w. wniosku zarządca drogi przedłuży czas obowiązywania decyzji na zajęcie pasa drogowego bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat. Pozostałe uregulowania zawarte w poprzedniej decyzji pozostaną bez zmian, teren robót powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z dotychczas obowiązującą organizacją ruchu. Dodatkowo należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca objętego zezwoleniem.Powrót do listy pytań


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij