www.um.pabianice.pl
Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 58 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Projekt pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Fundusze Europejskie Program Regionalny, promuje łódzkie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miasto Pabianice realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IV Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej 11 budynków na terenie miasta Pabianice, celem zwiększenia ich efektywności energetycznej. Projekt jest projektem hybrydowym, realizowanym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Projektowane działania przyczynią się do racjonalizacji użytkowania energii w budynkach objętych projektem, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii oraz przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Mieście Pabianice. Cel ten wykazuje zgodność z celami strategicznymi i horyzontalnymi zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych na poziomie lokalnym i regionalnym. Inwestycja jest zgodna z celem głównym osi priorytetowej IV gospodarka niskoemisyjna oraz działania IV.2 Termomodernizacja budynków. Bezpośrednim odbiorcą projektu jest - Miasto Pabianice. Beneficjentami pośrednimi projektu będą osoby korzystające z obiektów, natomiast ostatecznymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy miasta i okolic.

Całkowita wartość projektu:

Wartość dofinansowania:

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych:

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych:  

33 729 249,58 zł

10 499 266,24 zł

15 026 858,86 zł

18 702 390,72 zł

 

Termin realizacji projektu: od 7 listopada 2017 r. do 30 listopada 2020 r.

Zakres projektu obejmuje między innymi następujące działania: prace projektowe, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór inwestorski i promocję projektu. W ramach projektu wykonane zostaną kompleksowe prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu przegród zewnętrznych, częściowej wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, budowie i modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej, wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, montaż systemów monitoringu i zdalnego zarządzania energią oraz inne prace remontowe niezbędne do poprawy efektywności energetycznej w niżej wymienionych budynkach użyteczności publicznej na terenie naszego miasta:


 1. Gimnazjum nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 16), ul. 20 Stycznia 9/13;
 2. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mokra 28/34
 3. Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Ostatnia 15A;
 4. Szkoła Podstawowa nr 17 ul. Warszawska 65;
 5. Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Żytnia 13/17;
 6. Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Warszawska 53;
 7. Przedszkole Miejskie nr 11 ul. św. Jana 28;
 8. Przedszkole Miejskie nr 13 ul. Mokra 19/23;
 9. Przedszkole Miejskie nr 14 ul. Odrodzenia 10;
 10. Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Bugaj 58;
 11. Żłobek Miejski - Oddział I ul. P. Skargi 70


Kronika


FotogaleriaAutor: Paweł Pietrzak


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij