www.um.pabianice.pl
Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 58 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Kronika

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Kronika
DatyOpis
25.06.2020 Odebrano roboty we wszystkich placówkach poprzez podpisanie bezusterkowych protokołów robót.
23.06.2020 Miasto Pabianice zawarło z wykonawcą aneks formalizujący zakres robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych umożliwiający przeprowadzenie bezusterkowego odbioru robót.
16.11.2019 Zakończenie budowy instalacji wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Miejskim nr 11
15.11.2019 Zakończenie prac branży elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 11 (wymiana oświetlenia, uziomy, instalacja odgromowa, AKPiA)
15.11.2019 Zakończenie prac związanych z wymianą instalacji C.O., C.W.U, wody zimnej i ppoż. Posadowienie studni przelotowej i przepompowni wód z pompą tłoczną w Przedszkolu Miejskim nr 6
12.11.2019 Rozpoczęcie odbiorów częściowych obiektu Przedszkole Miejskie nr 6
31.10.2019 Rozpoczęcie odbiorów częściowych obiektu Przedszkole Miejskie nr 16
24.10.2019 Zakończenie prac związanych z wymianą instalacji C.O., C.W.U, wody zimnej i ppoż. w Przedszkolu Miejskim nr 16
16.10.2019 Rozpoczęcie odbiorów częściowych obiektu Oddziału I Żłobka Miejskiego
9.10.2019 Rozpoczęcie odbiorów częściowych obiektu Szkoła Podstawowa nr 17
27.09.2019 Rozpoczęcie odbiorów częściowych obiektu Przedszkole Miejskie nr 14
4.09.2019 Rozpoczęcie odbiorów częściowych obiektu Przedszkole Miejskie nr 11
29.08.2019 Zakończenie prac związanych z wymianą instalacji C.O., C.W.U, wody zimnej i ppoż. w Szkole Podstawowej nr 17
8.08.2019 Zakończenie budowy instalacji wentylacji mechanicznej i prac związanych z wymianą instalacji C.O., C.W.U, wody zimnej i ppoż. w Przedszkolu Miejskim nr 11
31.07.20019 Rozpoczęcie odbiorów częściowych obiektu Szkoła Podstawowa nr 16
29.07.2019 Zakończenie montażu central wentylacyjnych i budowy instalacji wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Miejskim nr 6
25.07.2019 Rozpoczęcie odbiorów częściowych obiektu Szkoła Podstawowa nr 3
23.07.2019 Zakończenie budowy instalacji wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Miejskim nr 14
23.07.2019 Zakończenie budowy instalacji wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Miejskim nr 16
17.07.2019 Rozpoczęcie odbiorów częściowych obiektu Szkoła Podstawowa nr 14
12.07.2019 Zakończenie prac związanych z wymianą instalacji C.O., C.W.U, wody zimnej i ppoż. w Szkole Podstawowej nr 16
4.07.2019 Zakończenie prac związanych z wymianą instalacji C.O., C.W.U, wody zimnej i ppoż.  i budowy instalacji wentylacji mechanicznej kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 14
1.07.2019 Zakończenie prac związanych z wymianą instalacji C.O., C.W.U, wody zimnej i ppoż. w Szkole Podstawowej nr 3
29.06.2019 Zakończenie remontu schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 17
21.06.2019 Rozpoczęcie odbiorów częściowych obiektu Przedszkole Miejskie nr 13
19.06.2019 Rozpoczęcie odbiorów częściowych obiektu Przedszkole Miejskie nr 4
8.06.2019 Zakończenie prac branży elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 4 (wymiana oświetlenia, uziomy, instalacja odgromowa, AKPiA).
6.06.2019 Zakończenie prac związanych z wymianą instalacji C.O., C.W.U, wody zimnej i ppoż. w Przedszkolu Miejskim nr 13
4.06.2019 Zakończenie montażu central wentylacyjnych i budowy instalacji wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Miejskim nr 4
3.06.2019 Zakończenie prac związanych z wymianą instalacji C.O., C.W.U, wody zimnej i ppoż. w Przedszkolu Miejskim nr 4
18.05.2019 Zakończenie prac związanych z wymianą instalacji C.O., C.W.U, wody zimnej i ppoż. w Przedszkolu Miejskim nr 14
25.03.2019 Zakończenie prac elektrycznych: montaż rozdzielnic, montaż opraw i osprzętu elektrycznego, wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej w Oddziale I Żłobka Miejskiego
22.03.2019 Zakończenie prac sanitarnych: montaż związany z wentylacją mechaniczną. Zakończono montaż węzła cieplnego w Oddziale I Żłobka Miejskiego
15.03.2019 Zakończenie budowy instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 16
25.02.2019 Zakończenie montażu podłóg z wykładzin PCV. Zakończenie montażu stolarki drzwiowej, ułożenie glazury i terakoty w Oddziale I Żłobka Miejskiego
25.02.2019 Zakończenie prac związanych z wymianą instalacji C.O., C.W.U, wody zimnej i ppoż. w Oddziale I Żłobka Miejskiego
21.02.2019 Zakończenie prac branży elektrycznej w Oddziale I Żłobka Miejskiego (wymiana oświetlenia, uziomy, instalacja odgromowa, AKPiA)
18.02.2019 Zakończenie instalacji wentylacji w pomieszczeniach kuchni w Oddziale I Żłobka Miejskiego
3.12.2018 Zakończenie montażu central wentylacyjnych i budowy instalacji wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Miejskim nr 13
3.12.2018 Rozpoczęcie budowy instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 16
23.11.2018 Zakończenie montażu central wentylacyjnych i kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wraz z izolacją w Przedszkolu Miejskim nr 14
19.11.2018 Zakończenie modernizacji stropodachu i ścian fundamentowych w Szkole Podstawowej nr 17
16.11.2018 Zakończenie prac branży elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 16 (wymiana oświetlenia, uziomy, instalacja odgromowa, AKPiA)
7.11.2018 Zakończenie prac branży elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 16 (wymiana oświetlenia, uziomy, instalacja odgromowa, AKPiA)
5.11.2018 Zakończenie prac branży elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 17 (wymiana oświetlenia, uziomy, instalacja odgromowa, AKPiA)
31.10.2018 Zakończenie prac związanych z wymianą instalacji C.O., C.W.U, wody zimnej i ppoż. w Szkole Podstawowej nr 14
30.10.2018 Zakończenie montażu stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 13
24.10.2018 Zakończenie prac termomodernizacyjnych stropodachu w Przedszkolu Miejskim nr 4
23.10.2018 Zakończenie prac termomodernizacyjnych stropodachu w Przedszkolu Miejskim nr 13
18.10.2018 Zakończenie montażu central wentylacyjnych i budowy instalacji wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 14
15.10.2018 Zakończenie prac branży elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 13 (wymiana oświetlenia, uziomy, instalacja odgromowa, AKPiA)
15.10.2018 Zakończenie montażu stolarki i ślusarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 16
30.09.2018 Zakończenie montażu stolarki i ślusarki drzwiowej w Przedszkolu Miejskim nr 4
30.09.2018 Zakończenie prac branży elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 (wymiana oświetlenia, uziomy, instalacja odgromowa, AKPiA)
28.09.2018 Zakończenie montażu wszystkich grzejników w Szkole Podstawowej nr 14
23.09.2018 Zakończenie montażu stolarki i ślusarki drzwiowej w Przedszkolu Miejskim nr 16
15.09.2018 Zakończenie montażu stolarki i ślusarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 17
15.09.2018 Zakończenie montażu stolarki i ślusarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 3
10.09.2018 Zakończenie prac branży elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 (wymiana oświetlenia, uziomy, instalacja odgromowa, AKPiA)
8.09.2018 Zakończenie izolacji termicznej posadzki na parterze i izolację przeciwwilgociową z folii polietylenowej w Oddziale I Żłobka Miejskiego
5.09.2018 Zakończenie prac: rozbiórka posadzek na parterze. Zakończenie prac związanych z kanalizację sanitarną podposadzkową w Oddziale I Żłobka Miejskiego

Autor: Marek Gryglewski

Kronika
DatyOpis
03.12.2018 przystąpiono do budowy instalacji wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Miejskim nr 6
14.11.2018 rusza budowa wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Miejskim nr 11 i 14
24.09.2018 rozpoczyna się montaż układów wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Miejskim nr 16
15.09.2018 rusza wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w Przedszkolach Miejskich nr 4 i 16
27.08.2018 rozpoczyna się wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 16
14.08.2018 początek wymiany drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 3
24.07.2018 rusza wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w Szkołach Podstawowych nr 14 i 17 oraz Przedszkolu Miejskim nr 13
23.07.2018 początek prac związanych z modernizacją wentylacji kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 3
17.07.2018 początek wymiany instalacji sanitarnych w Przedszkolu Miejskim nr 14
16.07.2018 rozpoczęcie przebudowy Oddziału I żłobka
14.07.2018 rusza wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 14
13.07.2018 rozpoczęcie prac związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 16
11.07.2018 budowy nowych instalacji sanitarnych w Przedszkolach Miejskich nr 6 i 11
10.07.2018 ruszają prace dociepleniowe w Przedszkolu Miejskim nr 11
04.07.2018 wymiana okien piwnicznych w Przedszkolu Miejskim nr 6
02.07.2018 rozpoczęcie prac związanych z wymianą instalacji elektrycznych w Przedszkolu Miejskim nr 14
28.06.2018 rusza wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 11
18.06.2018 początek prac dociepleniowych w Przedszkolu Miejskim nr 14
06.06.2018 rozpoczęcie prac związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 17
04.06.2018

początek prac dociepleniowych w Przedszkolu Miejskim nr 16

28.05.2018 rozpoczęcie wymiany stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 16
27.05.2018 ruszają prace dociepleniowe w Szkole Podstawowej nr 17
25.05.2018 początek prac dociepleniowych ścian fundamentowych w Przedszkolu Miejskim nr 4
21.05.2018 pojawiają się pierwsze nowe okna w Szkole Podstawowej nr 17
21.05.2018 ruszają prace związane z dociepleniem ścian piwnic Przedszkola Miejskiego nr 13
15.05.2018 rozpoczęcie prac dociepleniowych w Przedszkolu Miejskim nr 6
23.04.2018 początek prac dociepleniowych na elewacjach i dachu w Oddziale I Żłobka Miejskiego
16.04.2018 rozpoczynają się roboty dociepleniowe ścian fundamentowych w Szkole Podstawowej nr 14
09.04.2018 ruszają prace dociepleniowe stropodachu na budynku Przedszkola Miejskiego nr 13
02.04.2018 rozpoczęcie prac związanych z dociepleniem elewacji Przedszkoli Miejskich nr 4 i 13
12.03.2018 wymiana okien piwnicznych w Przedszkolu Miejskim nr 4
27.02.2018 wymiana okien piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 14
09.02.2018 początek budowy systemów wentylacji mechanicznej sal w Przedszkolu Miejskim nr 4
08.02.2018 rusza montaż nowych okien w Szkole Podstawowej nr 3
08.02.2018 początek modernizacji układów wentylacji mechanicznej kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 16
30.01.2018 pierwsze nowe okna w Przedszkolu Miejskim nr 13
25.01.2018 pojawiają się pierwsze elementy systemu zarządzania energią w Szkole Podstawowej nr 3
22.01.2018 rozpoczyna się wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 13
02.01.2018 wymienione pierwsze okna w Szkole Podstawowej nr 16
18.12.2017 początek budowy nowych instalacji centralnego ogrzewania i wodociągowych w Szkole Podstawowej nr 3
13.12.2017 rozpoczęcie prac związanych z wymianą oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 11
07.12.2017 rozpoczyna się montaż nowych opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 17
04.12.2017 rozpoczęcie prac związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 4
28.11.2017 montaż pierwszych nowych opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 3
27.11.2017 początek prac dociepleniowych w Szkole Podstawowej nr 3
27.11.2017 rusza wymiana oświetlenia wewnętrznego w Przedszkolu Miejskim nr 6
22.11.2017 rozpoczęcie prac związanych z wymianą oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 16
09.11.2017 początek wymiany oświetlenia wewnętrznego w Przedszkolu Miejskim nr 13
06.11.2017 rusza budowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 16
27.10.2017 rozpoczęcie prac związanych z wymianą oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 4
23.10.2017 pojawiają się pierwsze nowe oprawy LED w Szkole Podstawowej nr 16
12.10.2017 rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych (docieplenia) w Szkole Podstawowej nr 16
12.10.2017 rusza wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 14
21.09.2017 rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 14

Autor: Paweł Pietrzak


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij